Bokmerker, eller favoritter, i nettlesere har lenge vært et sårt område. Vi lagrer alle våre viktige og mindre viktige nettsider som bokmerker, og disse blir lagret i en nettleser. Bruker vi kun én nettleser er det backup av disse bokmerkene som er viktig. Bruker vi to forskjellige nettlesere (f.eks Internet Explorer og Firefox) må vi også legge til synkronisering mellom disse i tillegg til backup. Bruker vi samme nettleser, eller forskjellige nettlesere, på flere maskiner, må dette synkroniseres også. Med andre ord er det litt av en suppe som må ordnes opp i hvis du både vil ha en oppdatert backup i sikkerhet og alltid synkroniserte bokmerker.
For å kunne komme noen vei er det viktig at du har en oversikt over hvilke nettlesere du normalt bruker, dernest er det viktig at du er klar over hvilke muligheter du har (både til backup og synkronisering).

For å ta én ting av gangen. Hvis du benytter én nettleser, eksempelvis Internet Explorer, kan du ta backup av dine bokmerker ved å eksportere dem (FilImporter og eksporter, følg deretter veiledningen). En annen mer automatisert løsning er å sette opp et backupprogram til å jevnlig sikkerhetskopiere bokmerkene, enten til en annen harddisk eller, hvis du har, en annen maskin i nettverket. En siste mulighet er å få tak i et lagringssted på Internett, og sende sikkerhetskopien dit. Uansett hvor du har tenkt å lagre sikkerhetskopien, så kopierer du bokmerkene fra C:\Documents and Settings\Brukernavn\Favoritter.

Hvis du bruker Firefox, har du kanskje sett at det ikke finnes muligheter for eksportering. Hvis du likevel i tillegg bruker Internet Explorer (IE) kan du (i stedet for å lete opp lagringsstedet for Firefox´ bokmerker) synkronisere bokmerkene i Firefox med bokmerkene (favorittene) i Internet Explorer. Dette gjøres enkelt ved å installere Plain Old Favorites som er et addonprogram til Firefox. Dermed dukker IEs favoritter opp som Favorites på menylinjen, og du kan bruke det på samme måte i Firefox som det skulle vært i IE. Vil du likevel ha bokmerkene i Firefox synkronisert med IEs favoritter kan du benytte importer-funksjonen i Firefox.

OK, nå har du to nettlesere som har synkroniserte bokmerker (via at begge benytter IEs favoritter), og en automatisert backup av de samme bokmerker. Da er spørsmålet hva vi gjør hvis du har flere maskiner som benytter en eller flere typer nettlesere. Svaret på dette er at man enten må benytte synkroniseringsmuligheter ved addonprogrammer og med lagring av backup (som er den alle maskinene synkroniseres mot) i nettverkt eller på en ftp-server. Uavhengig av hvor man lagrer, er det nok enklest, hvis vi på hver maskin benytter metoden beskrevet ovenfor, å ta utgangspunkt i IEs synkroniseringsmuligheter.

Merk: Det finnes imidlertid over tusen addons til Firefox og flere strømmer til, slik at hvis du kun benytter Firefox på flere maskiner, er det gode muligheter for synkronisering via lagring på en ftp-server. Eksempler på dette er: Gnafi, Chipmark, Foxmarks Bookmark Synchronizer, All Yoono, eller NetMarks Manager.

Tilbake til IE, så finnes det sannsynligvis ikke like mange muligheter for synkronisering som hos Firefox, men det finnes til gjengjeld gode alternativer. Et av de bedre er en del av Microsofts eget Live-prosjekt. Programmet heter Windows Live Favorites og er en addon til MSN Search Toolbar, noe som i praksis vil si at du må laste ned og installere MSN Search Toolbar før du kan installere Windows Live Favorites. Uten at jeg skal gå nærmere inn på MSN ST, så er det (selv uten WLF) et utmerket verktøy, både for søk (lokalt og på Internett) og for å utvide IEs funksjoner (blant annet med innføring av faner). Dette og mer til kan dere lese om på MSN STs hjemmeside.

Merk: Før du går videre er det viktig at du registrerer deg på Windows Live, slik at du får utdelt en konto. Denne kontoen brukes nemlig også, siden det ligger under samme prosjekt, for å kunne logge seg inn på Windows Live Favorites.

For å kunne gjennomføre synkronisering av IEs bokmerker mellom maskiner (i nettverk eller via Internett), må du gjøre følgende:

1. Last ned og installer MSN Search Toolbar.

2. Last ned og installer addon-programmet Windows Live Favorites.

3. Når alt er ferdig installert og fungerer, synkroniserer du bokmerkene dine ved å åpne Favorittmenyen på verktøylinjen og velge Synchronize now.

4. Gjør dette på alle maskiner du bruker, slik at alle Favoritter er oppdatert med samtlige bokmerker du har samlet.

Du kan også få tilgang på bokmerkene via Internett på Windows Live Favorites managerside, og er det noe du lurer på har de også brukerveiledninger.

Det var det.

Nå har vi en løsning som tilsier at vi kan:

1. Bruke både IE og Firefox på samme maskin og dele bokmerker via en addon i Firefox, som gjør favorittene i IE tilgjengelig i Firefox.

2. Samme metoden kan brukes på flere maskiner.

3. Til slutt kan IEs favoritter synkroniseres mot Windows Live Favorites, slik at alle maskiner alltid har oppdaterte bokmerker.

Dette var bare én løsning av mange, men den fungerer i det minste greit. Dermed er det ett mindre dilemma å leve med i Internetthverdagen. Dette dilemmaet blir ikke mindre av at vi har en nettleserkrig gående, som intensiveres hele tiden. Med bokmerkeproblemene ute av verden slipper vi å velge mellom nettlesere, men kan heller bruke dem alle, slik at vi kan utnytte hver deres sterke sider, og slippe å måtte leve med de svake sidene hele tiden.

Reklamer