Mange har sikkert hørt om Skype, men det er sikkert endel som ikke har det klart for seg hverken hva det egentlig står for og hvilke muligheter det gir brukerne av systemet.

Ok, en ting av gangen. Hva er Skype? Skype er, ifølge deres hjemmeside «en liten programvare som gjør at du kan snakke gratis over Internett». Denne programvaren kan altså forveksles som nok et chatteprogram (jfr. MSN Messenger, Google Talk og Yahoo! Messenger), men den tilbyr også muligheten til å snakke direkte med den andre parten. Dette er en funksjon vi også kan finne både i MSN Messenger og Yahoo! Messenger. Hva er det som skiller Skype fra disse andre programmene?
Jo, det kommer jeg til nå. Skype har, i tillegg til de overnevnte funksjonene (som innebærer at Skype faktisk stiller på høyde med dem som chatteprogram), en telefonfunksjon innebygd i programmet. Denne funksjonen gir dermed programmet unike muligheter i dagens bredbåndtider. Jeg skal gå nærmere inn på funksjonene i det følgende.

Skype har mulighet til å ringe telefonnummre, og dette gjør ikke bare at du kan sitte ved PCen din og ringe hvem som helst, men du kan også skaffe deg en såkalt usb-telefon, eller et usb-telefonadapter. Med disse øker du Skypes funksjonalitet og potensiale i stor grad, gjennom at du nå faktisk kan bruke Skype som en vanlig telefon. Du kan ringe og motta samtaler, og så lenge du ringer til andre Skype-brukere er det helt gratis. Selv om du ringer til vanlige telefonabonnenter, eller til mobiltelefoner, koster dette en brøkdel av vanlig pris. Forutsetningen er at du på forhånd fyller på Skype-kontoen, men dette kan være en fordel iogmed at du dermed får full oversikt over hvor mye du har igjen, og det blir aldri mer enn du har råd til.

Når det gjelder oppsett av Skype på PC, har jeg personlig hatt god erfaring på dette området. Det kan imidlertid være greit, hvis du har mulighet, å sette av en maskin (gjerne en eldre maskin som du enten ikke bruker lengre eller bruker lite) til å stå på hele tiden. Jeg har gjort det slik at jeg har kjøpt et usb-telefonadapter av typen IPSMART fra elkjøp. Dermed har jeg kunne benytte et eldre trådløst telefonsett til å ringe via Skype. Det er derimot ingen forutsetning at telefonen man kobler i adapteret må være trådløs, men det kan være en fordel siden man da kan bevege seg rundt i huset. Adapteret er slik at man kobler til telefonen i den ene siden, og en usb-kabel i den andre. USB-kabelen blir så koblet til den aktuelle PCen, MEN ikke før programvaren er installert. Det er også viktig å huske på at man på forhånd har vært hos Skype, og registrert en konto, og lastet ned og installert programmet slik at dette ligger klart før installasjonen av usb-telefonadapter eller usb-telefon begynner.

Oppsettet blir som følger:

  1. Opprett en Skype-konto
  2. Last ned og installer Skype-programmet
  3. Installer programvaren (og driveren(e)) som følge med usb-telefonadapteret eller usb-telefonen.
  4. Plugg inn usb-telefonadapteret eller usb-telefonen i PCen

Det skal nevnes at det kan være en idé å gå litt igjennom hva salgs utstyr man er best tjent med, og er det få eller ingen man kjenner som allerede benytter Skype eller har bredbånd er det kanskje ingen vits hvis du kun tenker på å ringe gratis. Det kan likevel være verd det hvis du ringer endel av og til, og fra før av har et telefonabonnent med lav månedspris (noe som vanligvis betyr høy minuttpris). Da kan du med fordel benytte Skype til å ringe, siden du da får en betydelig lavere minuttpris. Det som videre kan være et ankepunkt er på hva du skal investere i. Du kan som nevnt benytte et usb-telefonadapter, en usb-telefon eller du kan faktisk bare bruke et headsett (hodetelefon med mikrofon). Kjøper du telefonadapteret som koster rundt 400 kroner, må du kanskje også regne med en telefon i tillegg (hvis du ikke har en ekstra i fra før). En usb-telefon kan skaffes for alt fra 80 kroner og oppover, men det er selvfølgelig da også store forskjeller i kvalitet (et eksempel er DORO 212IP). Et headsett (eksempelvis Plantronics Audio 50) ligger også innenfor samme kostnadsrammene, og med samme kvalitetspremisser. Du kan enkelt si det slik: Du vet best hva du selv trenger, men det er viktig å veie litt frem og tilbake.

IPSMART – USB-telefonadapter

DORO 212IP – USB-telefon

Plantronics Audio 50 – Headsett

Til slutt vil jeg bare si at om dette er noe for deg, slutter ikke Skypes funksjonalitet her. Det ligger mange muligheter gjemt i programmet, og eventuelle tilleggsprogram, slik at bruksområdet hele tiden kan utvides for dem som ser det i sin interesse å utforske det.

For dem som ønsker en videre lesning til denne introduksjonen anbefales boken Skype Hacks utgitt av forlaget O’Reilly. Jeg kommer forøvrig sannsynligvis tilbake til dette ved en senere anledning.

Reklamer