Hva er egentlig Web 2.0? Jeg skal ikke forsøke å forklare dette særlig inngående. Dette er et relativt uklart område med mange tolkninger, blant annet fordi ingen har hørt om noen Web 1.0. Dermed blir det vanskeligere å definere eksakt hva Web 2.0 er versjon 2.0 av. Er det et forbedret www, eller et programeringsspråk, design eller noe lignende? Uansett er Web 2.0 et ord som har vært mye i luften den siste tiden, men det er, ifølge blogger Kyrre ved Idium blogg, kanskje mer enn et moteord. Han sier blant annet at:

«Som tilfellet er med de beste av moteord, er Web 2.0 litt vanskelig å definere (tenk Microsoft .NET). Web 2.0 kan muligens best sees på som en klase av moteord, et slags monster-moteord.»

Videre utreder han at «det blir klart at Web 2.0 ikke så mye er en teknologi, som en filosofi eller samling med filosofier. Ett sentralt poeng er å utvikle webtjenester på brukernes premisser». Kyrres kilder på dette området har han tatt fra Tim O’Reillys lille essay, What is Web 2.0?, hvor Tim blant annet tar opp opphavet til Web 2.0. Om dette sier han:

«The concept of «Web 2.0» began with a conference brainstorming session
between O’Reilly and MediaLive International. Dale Dougherty, web pioneer and
O’Reilly VP, noted that far from having «crashed», the web was more important
than ever, with exciting new applications and sites popping up with surprising
regularity. What’s more, the companies that had survived the collapse seemed to
have some things in common. Could it be that the dot-com collapse marked some
kind of turning point for the web, such that a call to action such as «Web 2.0»
might make sense? We agreed that it did, and so the Web 2.0 Conference was born.»

Uttrykket fikk etter hvert enorm popularitet, men som likevel ikke har en klarlagt definisjon. I O’Reillys originale brainstorm forsøkte de å definere eksempler på hva som var Web 2.0 og hva som ikke var det (av dem kalt Web 1.0). Et eksempel på hva de kom fram til er at personlige hjemmesider ble definert som Web 1.0, mens blogging ble definert som Web 2.0. Leksikonet Britannica Online var Web 1.0 og Wikipedia var Web 2.0.

Slik jeg ser det blir Web 2.0 mye definert som websider som kan involvere brukerne. Vi har blogging (som nevnt) hvor brukerne kan legge inn posteringer eller kommentarer, Wikier (eksempelvis Wikipedia) hvor brukerne kan legge inn sine egne innlegg. Det finnes websider (webtjenester) som tilbyr programfunksjoner (eksempelvis tekstbehandling, regneark, feedaggregator, e-post osv). Dette er en revolusjon i interaktivitet i forhold til den gamle statiske nettsiden der hovedfunksjonen var å tilby brukeren informasjon.

For å hjelpe Web 2.0 igang har det dukket opp nye teknologier baset på gammel teknologi, som f.eks. XML, XHTML, Ajax (som jeg kommer på nå). Den siste har vært mye i fokus med Web 2.0, og er en mellomting mellom Javascript og HTML (hvis jeg ikke tar helt feil). Funksjonen er ihvertfall at en side som har dette implementert (f.eks i en teksteditor) trenger ikke hele tiden å sende og motta informasjon fra og til serveren, og dermed går alt mye raskere enn hvis man hele tiden måtte vente på at siden skulle oppdatere seg mot serveren. Hastighet er altså en nøkkelfaktor, mens en annen er funksjonalitet. Sammen betyr det at applikasjoner kan lages og tilbys brukere via Internett direkte fra produsentens server. Brukeren kan arbeide på nettsiden fysisk hjemme på sin pc, og når han er ferdig kan han sende informasjonen til serveren. For brukeren blir dette positivt fordi den slipper å laste ned å installere programmet på sin pc, og dermed bruker den heller ikke plass eller ressurser. En annen og stadig viktigere fordel er at programmet kan benyttes fra alle steder som er tilknyttet Internett (og i disse dager er det stadig færre steder som ikke er det). For produsenten ligger fordelen i at piratkopiproblemet forsvinner, vedlikehold og oppdateringer er mye enklere og man slipper å involvere brukerne i det hele tatt. Et problem kan kanskje være at man da blir avhengige av at serverne er operative, og nødvendigheten av et godt backupsystem blir om mulig enda viktigere siden alle brukerne er avhengige av at serveren er opp til enhver tid. Dette er imidlertid en problemstilling jeg ikke skal gå videre inn på nå.

Over til lenkene. Jeg har samlet noen av det beste listene og stedene som svare til kategorien Web 2.0, og veldig mye av tjenestene som tilbys er gratis. Hvis du kikker etter, kan du sannsynligvis finne en Web 2.0 tjeneste for de fleste behov du har, hvis ikke kommer de nok snart.

Ha er fornøyelig helg!

Reklamer