Nei, dette er ikke et fjernstyringsprogram via nettleser, eller lignende, for dem a dere som tolket tittelen slik. Det er faktisk mye enklere enn som så. Nå kan du nemlig gi makinen din enkle kommandoer via e-post. Dette forutsetter salvsagt at maskinen er konstant tilkoblet Internett, noe som igjen normalt vil forutsette at du har bredbånd. Hvis dette imidlertid er på plass vil du kunne bli mye mer fleksibel iforhold til å reise og likevel ha kontroll over maskinen som står står hjemme. Jeg kommer i følgende del til å referere til to ulike metoder innenfor dette felt.

Under en av mine blogglesninger kom jeg over et innlegg i Lifehacker som refererte til Tim Mathesons artikkel «how to remote shutdown your Windows XP machine with a text message and Outlook» fra Tim Matheson – Technology blog. Hans artikkel tok opp muligheten for å kunne sende en tekstmelding (SMS) som e-post til din maskin, og via en forhåndskonfigurert regel i Outlook som utløser et batchprogram kan dette bli et springbrett til å utføre forskjellige kommandoer. I Tim Mathesons tilfelle er det kommando for å slå av maskinen via SMS som blir tatt opp.

En annen artikkel, som jeg kom på jeg hadde vært innom ved en tidligere anledning, er Hjelperdeg.nets artikkel «Start Norton LiveUpdate via Outlook (fra din mobil)«. Denne er noe enklere i sitt oppsett, og du slipper å benytte batch-filer for å få det til å fungere. Funksjonen er veldig ok i de tilfeller hvor du har hørt om et nytt og illevarslende virus mens du er på reise og vil oppdatere maskinen din som står hjemme, koblet til internett. Dette kan også gjøres via SMS, og selvfølgelig også e-post. Funksjonen er den samme, men i de tilfeller hvor du selv ikke har tilgang til Internett er SMS et enkelt alternativ.

I tillegg til disse metodene er det nok mange mulige måter å benytte denne fjernstyringsmetoden. Den viktigste regel er at hvis du kan starte en prosess via en regel i Outlook eller eventuelt via en batch, så kan du også benytte dette innenfor fjernkommando. Hvis jeg skulle komme over flere alternative metoder, så skal jeg selvsagt poste dem poste dem som en oppdatering til denne posten.

Reklamer