Når man er stadig er på farten i en travel hverdag har det alltid vært viktig med en syvende sans eller lignende på innerlommen for å kunne notere ned nye avtaler, endringer og lignende. I den senere tid har vi fått mobiltelefoner eller pda (håndholdt pc) med stadig utvidede kalenderfunksjoner og muligheter, slik at den snart utgåtte gamle papir-syvende sansen mer eller mindre erstattes. I tillegg til denne overgangen til en digital kalender på en håndholdt eller en mobiltelefon, har også den digitale overgangen ført til muligheter for kalender både på PC (dette er ikke så nytt akkurat) og på Internett. Det siste har blitt mer aktuelt i de senere år ettersom flere og flere mennesker har blitt tilknyttet Internett via raskere linjer (som ADSL o.l.). Dette er vel og bra, men det dukker opp et problem i kjølvannet av denne nye og fantastiske digitaliseringen. Hva om vi ønsker å ha en kalender på mobiltelefonen (eller håndholdt pc), på PCen og på Internett? Blir ikke dette forferdelig tungvindt å oppdatere? Svaret er enkelt: Synkronisering!

Det du trenger er et eller flere programmer som tilsammen synkroniserer alle kalendere og på denne måten lett holder dem alle oppdatert med de siste endringene. Firmaer benytter ofte et program som heter Microsoft Exchange til dette formålet, men vi private brukere søker helst etter litt enklere og absolutt billigere løsninger.

Jeg kom over dette problemet da jeg kjøpte min Smartphone Qtek 8300, som jeg hadde planlagt å benytte som mobiltelefon og syvende sans (jeg skal innrømme at mulighetene for trådløst nettverk og mp3-avspilling ikke akkurat utgikk i planene mine), men jeg ville gjerne kunne redigere avtaler avtaller og oppgaver på PC og på Internett også. Den første delen mellom mobiltelefonen og PCen var allerede fra første stund løst siden programmet Microsoft ActiveSync fulgte med telefonen. Jeg satte programmet til å automatisk synkronisere telefonen med Outlook (Merk: Har kun testet dette med betaversjonen av Outlook 2007, men jeg ser ingen grunn til at dette ikke skulle fungere på Outlook 2003) hver gang jeg koblet telefonen til usb-kabelen (som fra før var koblet til PCen). Dette fungerte veldig bra, så alt jeg nå behøvde var en synkronisering mot en kalender på Internett.

Merk: Det skal nevnes at jeg benyttet versjon 4.0 av Microsoft ActiveSync (versjon 4.1 har kommer ut nå) under mine testforsøk. Jeg leste imidlertid på ActiveSyncs hjemmeside at det også forelå muligheter for synkronisering via wlan (trådløst nettverk), men at man i senere versjoner har gått bort fra dette pga sikkerhetstrusselen det skaper. Skulle det imidlertid likevel være av interesse å benytte denne måten for synkronisering (og hvis din mobil eller håndholdt støtter trådløst nettverk) via wlan, kan du laste ned versjoner fra 3.x og lavere.

Det første jeg tenkte på (og håpet på) var Google Calender, men jeg fant ingen støttede synkroniseringsmuligheter, hverken innebygde eller tredjepartsrogrammer. Det er godt mulig at dette finnes, men jeg hadde dessverre ikke tålmodighet til videre leting, så jeg lette etter andre kalenderalternativ. Jeg var også innom Microsofts Hotmail Calendar, men heller ikke her fant jeg noen synkroniseringsmuligheter ved første leteaksjon. Jeg får heller komme tilbake om denne situasjonen skulle endre seg. Jeg kom tilfeldigvis over en synkroniseringsforespørsel på en forumside som snakket om et synkroniseringsprogram for Yahoos Kalender, og da jeg undersøkte kalenderen min hos Yahoo! var det ingen tvil. Et synkroniseringsprogram kunne enkelt lastes ned, installeres på PCen og settes opp til å synkroniseres med et valgt program (du finner det på høyre side i kalenderen mellom Sharing og Options). Kontakter, kalender, notater og oppgaver var alternativene, og selve synkroniseringen ble gjennomført på en enkel måte. Jeg fikk forespørsler for hvert punkt som var usynkronisert om jeg ville synkronisere, noe som kanskje kan bli litt irriterende i lengden, men foreløpig tror jeg dette går bra. Deretter var alt klart.

Nå har jeg kalender, oppgaver, og kontakter synkronisert på mobil, PC og Internett.

Kort fortalt:
– Mellom mobil og PC (Microsoft ActiveSync)
– Mellom PC og Internett (Intellisync for Yahoo!)

Reklamer