Visste du at du kan tilpasse Min Datamaskin i Windows XP til å gi deg flere muligheter og dermed fremstå som mer funksjonell enn det den er som standard? Du kan påvirke dette ved å endre på to områder av eksisterende brukergrensensitt:

 • Menyen som dukker opp når du høyreklikker på Min Datamaskin
 • Vinduet som representerer Min Datamaskin

Del1 – Høyreklikkmeny:

Her kan du legge inn flere alternativer som du kan velge i menyen ved å legge inn de aktuelle alternativene i registeret. Du skal imidlertid slippe å rote rundt i registeret akkurat her siden det finnes en helt ok måte å gjøre det uten å måtte ty til det – brukervennlig er det også.

Hva kan du så legge inn som alternativer? Det finnes mange muligheter, men jeg har kommet over følgende alternativer som kan være nyttige å legge inn i høyreklikkmenyen. Alternativene som jeg viser til her er regelrette snarveier til:

 • Legg til/fjern programmer
 • Regedit (redigering av registeret)
 • Kontrollpanel
 • Enhetsbehandling

Det må bare nevnes som en liten advarsel at alternativene dukker opp på engelsk. Det er helt sikker godt mulig å endre registerendringene slik at alternativene får norske navn, men dette ser jeg ikke på som vesentlig i den store sammenheng, så jeg kommer ikke til å forfølge dette problemet.

Det er i hovedsak faste skritt som må følges for å legge til et alternativ korrekt, og det er:

 1. å åpne opp et Notisblokk-dokument
 2. kopiere inn det jeg viser til
 3. lagre dokumentet
 4. endre navn til noe som beskriver alternativet (for å finne frem til det i registeret hvis du skulle endre på noe senere)
 5. avslutte navnet med .reg (filen kan altså f.eks hete: et_eller_annet.reg)
 6. dobbeltklikke på filen for å legge den inn i registeret

OBS! Før du begynner er det imidlertid viktig at du kan se filendelsene, og derfor må du sørge for at Windows viser disse. Hvis Windows ikke gjør dette, må du gå på Verktøy -> Mappealternativer. Klikk på fanekortet Vis, og fjen haken ved Skjul filetternavn for kjente filtyper.

Legg til/fjern programmer:

Åpne Notisblokk og kopier inn dette:


Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Add/Remove Programs\command]
@=»control appwiz.cpl»

Lagre filen og gi den nytt navn. F.eks:
«XP_LeggTilFjernProgrammer_MyDatamaskin_Kontekstmeny.reg»

Dobbelklikk på filen og svar ja på alt og du har klart det. Høyreklikk på Min Datamaskin for å sjekke om alt har gått riktig for seg.

Følg samme gjennomgangsmåte ved de neste alternativene også.

Regedit:

Kopier inn:

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Regedit]

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Regedit\command]
@=»regedit.exe»

Filnavn – F.eks: «XP_Regedit_MinDatamaskin_Kontekstmeny.reg»

Kontrollpanel:

Kopier inn:

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Control Panel\command]
@=»rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL»

Filnavn – F.eks: «XP_Kontrollpanel_MinDatamaskin_Kontekstmeny.reg»

Enhetsbehandling:

Kopier inn:

Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\DevMgr]
@=»Device Manager»

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\DevMgr\command]
@=»mmc.exe %%SYSTEMDRIVE%%\\WINDOWS\\SYSTEM32\\devmgmt.msc»

Filnavn – F.eks: «XP_Enhetsbehandling_MinDatamaskin_Kontekstmeny.reg»

Del 2 – Utvidet funksjonalitet i vinduet til Min Datamaskin:

Du kan også legge til flere muligheter i vinduet til Min Datamaskin, enkelt er det også. Alt du behøver å gjøre er å åpne regedit (start -> kjør -> skriv regedit og klikk OK).

Let frem aktuelle adresse (hver del som skilles av en \ representerer et hakk videre ned i hierarkiet – akkurat som i filbehandleren):

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace.

Når du er fremme og har klikket på siste del, NameSpace, høyreklikker du og velger å opprette en ny nøkkel. Deretter må du legge inn en verdi i nøkkelen (akkurat som du legger til et navn på en fil). En nøkkelverdi kan f.eks være {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} som gjør at søppelkurven dukker opp i Min Datamaskin. Når du har kopiert inn verdien kan du åpne opp Min Datamaskin og sjekke om søppelbøtten har dukket opp, hvis ikke må du kanskje starte maskinen på nytt.

andre nøkkelverdier er:

{D20EA4E1-3957-11D2-A40B-0C5020524153} for Administrative verktøy
{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} for Skrivere og annen maskinvare
{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} for Planlagte oppgaver
{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E} for Nettverks- og internettilkoblinger
{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D} for Mine Nettverkssteder

Du kan legge til alle sammen om du vil, bare husk å opprette en nøkkel for hvert alternativ.

Kilde: Tech-Recipes.com
Del 1, 2, 3, 4 og 5

Reklamer