You are currently browsing the category archive for the ‘Nettlesere’ category.


Som mange sikkert har fått med seg, har nettleserkrigen blitt opptrappet de siste årene. Krigen mellom Netscape og Internet Explorer kulminerte ved at IE ble innkludert i Windows, og førte med seg en enorm andelsøkning for Microsoft, igjen til tap for Netscape. Netscape forsvant helt fra rampelyset, men har i de siste årene dukket opp igjen i en ny pakning. Opera var også en aktør og kom til verden midt under denne store krigen, men det var ingen som la merke til dem, siden aktørene var for opptatt av hverandre, og den fikk etablere seg i fred (selv om den aldri har opplevet store markedsandeler er den populær blant sine brukere).

Denne krigen foregikk på nittitallet, men de siste årene har en ny og mer åpen krig åpenbaret seg, og har gitt Microsoft mye hodebry, og ikke minst mange sviende utgifter. I et forsøk på å lage en nettleser (Internet Explorer 7) som skal kunne matche konkurrentene har Microsoft hentet mye teknologier rundt seg istedet for å finne opp hjulet på nytt. Dette har ikke alltid gått helt riktig for seg, og det siste er at Microsoft ble idømt en bot på hele 521 millioner dollar for patentbrudd. PC Magazines spaltist, John Dvorak, kaller IE7 for Microsofts største tabbe, og er bare den siste i rekken av kritikere som dømmer IE7 nord og ned. Mye av kritikken har gått på at Microsoft heller burde prioritere å lappe Windows XP og fullføre den nye operativsystemet Windows Vista istedet for å innvolvere seg i IE7.

Samtidig har andre nettlesere, som Opera, Firefox og Mozilla (en nettleser basert på overnevnte Netscape), dukket opp som stadig viktigere konkurrenter til IE. Selv om IE stadig har ca. 80% av markedsandelen, kryper denne stadig litt nedover iogmed at stadig flere oppdager de nye nettleserenes potensiale i forhold til IE. Mye av forskjellen går på sikkerhet, men også hastighet. Den gamle IE sliter med en programkode som ikke er optimert i den grad vi ser i de nye nettleserne. Et annet moment er at gjennom eksempelvis Firefox og Mozilla, dukker det opp et helt samfunn av frivillige deltakere som er med på å forbedre produktet. Disse er også med på å gjøre såkalte addons (tilleggsprogrammer til nettleseren) tilgjengelige for alle brukere. Firefox har nå flere tusen addons tilgjengelige på addons.mozilla.com.

Gjennom slik frivillig deltakelse øker nettlesernes utvikling betraktelig, siden det stadig er kritiske blikk blant brukerne som kan melde ifra om eventuelle feil slik at de raskt kan bli rettet. Både Firefox og Opera er raske til å få rettet opp sikkerhetsfeil i sine nettlesere. Det må likevel nevnes at Opera ikke er basert på frivillig basis og Open-Source som Firefox og Mozilla, men er likevel med og konkurrerer om markedsandeler selv om den ikke har like store andeler som Firefox. Nå er imidlertid (fra og med versjon 8.5) Opera blitt gratis (dvs også den reklamefrie versjonen), så det er mulige endringer i markedsandelene i vente.

Det siste som har skjedd i nettlesermarkedet er følgende:

  • Opera har lansert Opera 9 Beta, detaljer om den finnes her. Ellers er fortsatt versjon 8.5 tilgjengelig. Den store nyheten i betautgaven er Widgets og støtte for nedlasting av Bittorrent. Widgets er forøvrig enkeltstående små programmer som har forskjellige oppgaver (eksempelvis vise været, nyheter, spill osv). Det finnes en hel side med nedlastbare widgets hos Opera, og samfunnet rundt Opera har allerede begynt å produsere flere. Det gjenstår å se om disse har noe for seg.
  • Firefox har nå lansert versjon 2.0 Alpha 1, og en av nyhetene er at logg og historikk skal bli mer fremtredende i nettleseren. Grunnen er at man slik lett skal kunne finne tilbake til tidligere sider man har besøkt. Listen over søkemotorer skal bli lettere å redigere, og en gjenopprettningsfunksjon hvis krasj skal bi innplantert. Det finnes forøvrig allerede en slik funksjon ved installasjon av addonprogrammet Crash Recovery, men nå blir den altså allerede inkludert fra starten. Flere detaljer finnes her.
  • Microsoft slipper beta 2 av Internet Explorer 7. Bortsett fra et forbedret utseende (hvor filmenyen er bortgjemt), har IE endelig begynt med fanekort eller «tabbing». Dette vil si at du slipper å bytte mellom nettsidene på oppgavelinen, siden alle nettsidene ligger inne i IE, og byttingen skjer da mellom faner. IE har også fått rss-leser integrert i nettleseren. Denne er grei og oversiktlig, men tar kanskje for mye plass iforhold til Opera eller enkelte gode addons (eksempelvis Wizz RSS News Reader og Sage, selv synes jeg RSS Ticker er utmerket, siden den legger seg, ute av veien, nederst i nettleseren) for Firefox. IE har også fulgt Firefox ved å legge til muligheten for å endre søkemotorlisten, forbedret mulighet for utskrift fra nettsider, og til slutt har sikkeheten fått et boost (blant annet med impletert antiphishing som varsler deg når du besøker en tvilsom side).

Vi ser altså at nettleserkrigen ikke akkurat begynner å roe seg, men tvert imot intensiveres den. Spørsmålet er bare hvem som kommer seirende ut av dette. Sannsynligvis og forhåpentligvis vil det fortsette å være stor konkurranse på dette feltet siden det pga tilgangen til Internett gjør at det blir lettere (med Firefox som eksempel) å danne nettsamfunn som kan lage en nettleserkonkurrent og dermed drive konkurransen videre. Når forholdene ligger så godt tilrette for kommunikasjon og distribusjon som Internett tilbyr, vil det alltid være rom for konkurranse. Dette vil gjøre at produsentene av de etablerte nettleserne alltid må være på vakt og stadig forbedre nettleseren i forhold til sikkerhet og hva brukerne vil ha. En slik dynamikk vil føre utviklingen raskt fremover, og monopol vil bli erstattet av fri konkurranse. Tiden vil bare vise om Microsoft til slutt vil dumpe sin kritikkverdige nettleser og følge rådene som John Dvorak tilskriver dem:

«Microsoft should pull the browser out of the OS and discontinue all IE development immediately. It should then bless the Mozilla.org folks with a cash endowment and take an investment stake in Opera, to influence the future direction of browser technology from the outside in. Then, Microsoft can worry about security issues that are OS-only in nature, rather than problems compounded by Internet Explorer» (The Great Microsoft Blunder).

Kilder: ITavisen.noABC NewsOperaFirefoxInternet Explorer 7

Reklamer

Bokmerker, eller favoritter, i nettlesere har lenge vært et sårt område. Vi lagrer alle våre viktige og mindre viktige nettsider som bokmerker, og disse blir lagret i en nettleser. Bruker vi kun én nettleser er det backup av disse bokmerkene som er viktig. Bruker vi to forskjellige nettlesere (f.eks Internet Explorer og Firefox) må vi også legge til synkronisering mellom disse i tillegg til backup. Bruker vi samme nettleser, eller forskjellige nettlesere, på flere maskiner, må dette synkroniseres også. Med andre ord er det litt av en suppe som må ordnes opp i hvis du både vil ha en oppdatert backup i sikkerhet og alltid synkroniserte bokmerker.
For å kunne komme noen vei er det viktig at du har en oversikt over hvilke nettlesere du normalt bruker, dernest er det viktig at du er klar over hvilke muligheter du har (både til backup og synkronisering).

For å ta én ting av gangen. Hvis du benytter én nettleser, eksempelvis Internet Explorer, kan du ta backup av dine bokmerker ved å eksportere dem (FilImporter og eksporter, følg deretter veiledningen). En annen mer automatisert løsning er å sette opp et backupprogram til å jevnlig sikkerhetskopiere bokmerkene, enten til en annen harddisk eller, hvis du har, en annen maskin i nettverket. En siste mulighet er å få tak i et lagringssted på Internett, og sende sikkerhetskopien dit. Uansett hvor du har tenkt å lagre sikkerhetskopien, så kopierer du bokmerkene fra C:\Documents and Settings\Brukernavn\Favoritter.

Hvis du bruker Firefox, har du kanskje sett at det ikke finnes muligheter for eksportering. Hvis du likevel i tillegg bruker Internet Explorer (IE) kan du (i stedet for å lete opp lagringsstedet for Firefox´ bokmerker) synkronisere bokmerkene i Firefox med bokmerkene (favorittene) i Internet Explorer. Dette gjøres enkelt ved å installere Plain Old Favorites som er et addonprogram til Firefox. Dermed dukker IEs favoritter opp som Favorites på menylinjen, og du kan bruke det på samme måte i Firefox som det skulle vært i IE. Vil du likevel ha bokmerkene i Firefox synkronisert med IEs favoritter kan du benytte importer-funksjonen i Firefox.

OK, nå har du to nettlesere som har synkroniserte bokmerker (via at begge benytter IEs favoritter), og en automatisert backup av de samme bokmerker. Da er spørsmålet hva vi gjør hvis du har flere maskiner som benytter en eller flere typer nettlesere. Svaret på dette er at man enten må benytte synkroniseringsmuligheter ved addonprogrammer og med lagring av backup (som er den alle maskinene synkroniseres mot) i nettverkt eller på en ftp-server. Uavhengig av hvor man lagrer, er det nok enklest, hvis vi på hver maskin benytter metoden beskrevet ovenfor, å ta utgangspunkt i IEs synkroniseringsmuligheter.

Merk: Det finnes imidlertid over tusen addons til Firefox og flere strømmer til, slik at hvis du kun benytter Firefox på flere maskiner, er det gode muligheter for synkronisering via lagring på en ftp-server. Eksempler på dette er: Gnafi, Chipmark, Foxmarks Bookmark Synchronizer, All Yoono, eller NetMarks Manager.

Tilbake til IE, så finnes det sannsynligvis ikke like mange muligheter for synkronisering som hos Firefox, men det finnes til gjengjeld gode alternativer. Et av de bedre er en del av Microsofts eget Live-prosjekt. Programmet heter Windows Live Favorites og er en addon til MSN Search Toolbar, noe som i praksis vil si at du må laste ned og installere MSN Search Toolbar før du kan installere Windows Live Favorites. Uten at jeg skal gå nærmere inn på MSN ST, så er det (selv uten WLF) et utmerket verktøy, både for søk (lokalt og på Internett) og for å utvide IEs funksjoner (blant annet med innføring av faner). Dette og mer til kan dere lese om på MSN STs hjemmeside.

Merk: Før du går videre er det viktig at du registrerer deg på Windows Live, slik at du får utdelt en konto. Denne kontoen brukes nemlig også, siden det ligger under samme prosjekt, for å kunne logge seg inn på Windows Live Favorites.

For å kunne gjennomføre synkronisering av IEs bokmerker mellom maskiner (i nettverk eller via Internett), må du gjøre følgende:

1. Last ned og installer MSN Search Toolbar.

2. Last ned og installer addon-programmet Windows Live Favorites.

3. Når alt er ferdig installert og fungerer, synkroniserer du bokmerkene dine ved å åpne Favorittmenyen på verktøylinjen og velge Synchronize now.

4. Gjør dette på alle maskiner du bruker, slik at alle Favoritter er oppdatert med samtlige bokmerker du har samlet.

Du kan også få tilgang på bokmerkene via Internett på Windows Live Favorites managerside, og er det noe du lurer på har de også brukerveiledninger.

Det var det.

Nå har vi en løsning som tilsier at vi kan:

1. Bruke både IE og Firefox på samme maskin og dele bokmerker via en addon i Firefox, som gjør favorittene i IE tilgjengelig i Firefox.

2. Samme metoden kan brukes på flere maskiner.

3. Til slutt kan IEs favoritter synkroniseres mot Windows Live Favorites, slik at alle maskiner alltid har oppdaterte bokmerker.

Dette var bare én løsning av mange, men den fungerer i det minste greit. Dermed er det ett mindre dilemma å leve med i Internetthverdagen. Dette dilemmaet blir ikke mindre av at vi har en nettleserkrig gående, som intensiveres hele tiden. Med bokmerkeproblemene ute av verden slipper vi å velge mellom nettlesere, men kan heller bruke dem alle, slik at vi kan utnytte hver deres sterke sider, og slippe å måtte leve med de svake sidene hele tiden.

Dette tipset er hentet fra ITpro.no, og viser hvordan du kan ta backup av både oppsett og bokmerker i nettleseren Opera.

Dette gjør du:

  1. Opprett en mappe som heter eksempelvis BackupOpera ett eller annet sted på datamaskinen (eller aller helst over på en ekstern disk eller en annen datamaskin).
  2. Ta vare på filen som inneholder alle innstillingene:
    C:/Documents and Settings/Brukernavn/Application Data/Opera/Opera/profile/opera6.ini Bla deg frem til filen i Windows Utforsker og kopier filen til mappen din.
  3. Så tar vi vare på dine bokmerker. Denne filen ligger på samme sted og heter opera6.adr:
    C:/Documents and Settings/Brukernavn/Application/Data/Opera/Opera/profile/opera6.adr Kopier så denne filen til BackupOpera-mappen din.

Nå har du sikkerhetskopiert innstillinger og bokmerker i Opera som du enkelt kan kopiere inn på en annen PC du benytter, ved krasj eller en nyinstallert PC.

Kilde:ITpro.no

Kalender

september 2019
M T O T F L S
« jan    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Arkiverte poster

Leifs Bokmerker

Reklamer